6989 botoak

Nire datuak Tokiko Merkataritza Kudeatzeko eta Sustatzeko tratamenduan sartzea onartzen dut, Santurtziko Udalaren mendekoa bera (Murrieta etor. 6 – Bizkaia 48980, IFK: P4809500D. Tel: 94 420 58 00. Helbide elektronikoa: [email protected]).

Datuak zein zeuk emandako baimena tokiko merkataritza kudeaketa eta sustapenean oinarrituta tratatuko dira apirilaren 7ko Euskadiko Tokiko Erakundeak 2016/2 Legearekin eta tokiko eta sektoreko gainerako araudi ezargarriarekin bat etorriz, bai eta interes publikoan oinarrituta ere. Ez da datuak lagatzerik aurreikusten. Datuetan sartu, eurak zuzendu, ezabatu eta beroriek tratatzea mugatu edo horren aurka agertzeko eskubideak erabili nahi badituzu, hala adierazi behar duzu Udalean idatziz eskatuz arestian adierazitako helbidean. Idatziarekin batera, zure nortasuna egiaztatuko duen agiria ere aurkeztu beharko duzu. Bestela, Udalaren egoitza elektronikoan beren-beregi horretarako zure esku dagoen tramite elektronikoaren bidez ere egin dezakezu

Tratamenduari buruzko informazio gehiagorako jo ezazu http://www.santurtzi.net/es-ES/Institucional/Paginas/informacion-adicional.aspx webgunera edo deitu arestian emandako telefono zenbakira.